Tuesday, February 5, 2013

ჩემი სახელი და გვარია ლიზა ქიმერიძე და მე და ჩემმა მეგობარმა შევქმენით ეს საიტი რომ დავდოთ სასაცილო ვიდეოები და სხვა...:))) ლიზა და ანა.

we are funny